Σαμάνοι/Όπλα

Από Metin2Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
< Metin2Wiki < Σαμάνοι < Σαμάνοι/Όπλα

Τα Όπλα μπορούν να βελτιωθούν με την τοποθέτηση λίθων Πνεύματος στις υποδοχές τους.

Για την λίστα των συντομογραφιών, Βλέπε σελίδα Συντομογραφίες

Σάμαν Καμπάνες[επεξεργασία]

Επίπεδο 10
Χάλκινη Καμπάνα
Χάλκινη Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Αξία Μαγ. Επ. : 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81
Ταχ. Επ. : +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κύστη Αρκούδας+.png
2 x
Background.png
Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 15
Ασημένια Καμπάνα
Ασημένια Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
800 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
Αξία Μαγ. Επ. : 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
Ταχ. Επ. : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κύστη Αρκούδας+.png
2 x
Background.png
Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 20
Χρυσή Καμπάνα
Χρυσή Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Αξία Μαγ. Επ. : 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κύστη Αρκούδας+.png
2 x
Background.png
Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 30
Παλιά Καμπάνα
Παλιά Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
Αξία Μαγ. Επ. : 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση
της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.
Yang Αναβάθμισης : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - - - -
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 32
Καμπάνα Νεφρίτη
Καμπάνα Νεφρίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
8.000 Yang

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Αξία Μαγ. Επ. : 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
Ταχ. Επ. : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού+.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 36
Καμπάνα της Πηγής
Καμπάνα της Πηγής.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
Αξία Μαγ. Επ. : 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
Ταχ. Επ. : +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού+.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 40
Καμπάνα του Καρπού
Καμπάνα του Καρπού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Αξία Μαγ. Επ. : 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού+.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 50
Μαγική Καμπάνα
Μαγική Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Αξία Μαγ. Επ. : 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
Ταχ. Επ. : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 55
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Αξία Μαγ. Επ. : 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
Ταχ. Επ. : +23 +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 60
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
Αξία Μαγ. Επ. : 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Καμπάνα Γη και Ουρανός
Καμπάνα Γη και Ουρανός.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 72-108 78-114 85-121 93-129 102-138 112-148 123-159 135-171 148-184 162-198
Αξία Μαγ. Επ. : 65-75 71-81 78-88 86-96 95-105 105-115 116-126 128-138 141-151 155-165
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 91-129 99-137 108-146 118-156 129-167 141-179 154-192 168-206 193-231 228-266
Αξία Μαγ. Επ. : 47-77 52-84 57-91 66-100 75-110 83-120 89-130 93-138 101-155 112-179
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 75
Καμπάνα Μπαμπού
Καμπάνα Μπαμπού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 72-108 80-116 89-125 99-135 110-146 122-158 135-171 149-185 174-210 209-245
Αξία Μαγ. Επ. : 70-80 78-88 87-97 97-107 108-118 120-130 133-143 147-157 172-182 207-217
Ταχ. Επ. : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση
της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 80
Καμπάνα Στόμα Δράκου
Καμπάνα Στόμα Δράκου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Αξία Επίθεσης : 170-200 172-202 176-206 184-213 194-223 206-235 220-249 235-266 254-286 275-310
Αξία Μαγ. Επ. : 160-170 162-172 164-174 167-177 170-180 174-184 180-190 188-198 198-208 210-220
Ταχ. Επ. : 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%
Ημιάνθρωποι : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Διάβολος : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Yang Αναβάθμισης : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - 2 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 87-105
Καμπάνα Δρακοπνεύματος
Καμπάνα Δρακοπνεύματος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3


Δρακοπνεύματος Mistake!
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Αξία Επίθεσης : 166-194 175-203 178-206 185-213 195-223 211-239 232-260 265-293 316-344 391-419
Αξία Μαγ. Επ. : 84-116 93-125 96-128 103-135 113-145 129-161 150-182 183-215 234-266 309-341
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Τέρατα : +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Σάμαν Βεντάλιες[επεξεργασία]

Επίπεδο 1
Βεντάλια
Βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 11-15 18-22 25-29 32-36 39-43 46-50 53-57 60-64 67-71 74-78
Αξία Μαγ. Επ. : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Ταχ. Επ. +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 5
Σιδερένια Βεντάλια
Σιδερένια Βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
400 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 11-17 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
Αξία Μαγ. Επ. : 14-22 21-29 28-36 35-43 42-50 49-57 56-64 63-71 70-78 77-85
Ταχ. Επ. +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 10
Βεντάλια Μαύρης Τίγρης
Βεντάλια Μαύρης Τίγρης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 13-19 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82
Αξία Μαγ. Επ. : 18-28 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91
Ταχ. Επ. : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 15
Βεντάλια Natulcien
Βεντάλια Natulcien.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
800 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 17-21 24-28 31-35 38-42 45-49 52-56 59-63 66-70 73-77 80-84
Αξία Μαγ. Επ. : 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81 80-88 87-95
Ταχ. Επ. : +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 20
Βεντάλια του Παγωνιού
Βεντάλια του Παγωνιού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81-87
Αξία Μαγ. Επ. : 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89 92-96
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 25
Βεντάλια των Υδάτων
Βεντάλια των Υδάτων.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
5.000 Yang

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 27-41 33-47 39-53 45-59 51-65 59-73 68-82 78-92 89-103 101-115
Αξία Μαγ. Επ. : 29-39 36-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Ταχ. Επ. : +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 30
Βεντάλια Φθινοπώρου
Βεντάλια Φθινοπώρου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 43-55 49-61 54-66 60-72 65-77 73-85 81-93 91-103 101-113 113-125
Αξία Μαγ. Επ. : 45-76 51-82 56-87 62-93 67-98 75-106 83-114 93-124 103-134 115-146
Ταχ. Επ. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - - - -
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 32
Πέτρινη Βεντάλια
Πέτρινη Βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 30-46 36-52 42-58 51-65 57-71 62-78 71-87 81-97 92-108 104-120
Αξία Μαγ. Επ. : 33-47 39-53 45-59 48-64 54-70 65-79 74-88 84-98 95-109 107-121
Ταχ. Επ. +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 36
Βεντάλια του Ωκεανού
Βεντάλια του Ωκεανού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 35-45 41-51 47-57 53-63 59-69 67-77 76-86 86-96 97-107 109-119
Αξία Μαγ. Επ. : 30-62 36-68 42-74 48-80 54-86 62-94 71-103 81-113 92-124 104-136
Ταχ. Επ. : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 40
Βεντάλια Κεντρί
Βεντάλια Κεντρί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 37-53 43-59 49-65 55-71 61-77 69-85 78-94 88-104 99-115 111-127
Αξία Μαγ. Επ. : 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Ταχ. Επ. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 45
Βεντάλια Φοίνικα
Βεντάλια Φοίνικα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 50-64 55-69 60-74 65-79 70-84 77-91 85-99 94-108 104-118 115-129
Αξία Μαγ. Επ. : 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Ταχ. Επ. : +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 50
Τριπλή Βεντάλια
Τριπλή Βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 49-73 54-78 59-83 64-88 69-93 76-100 84-108 93-117 103-137 114-138
Αξία Μαγ. Επ. : 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Ταχ. Επ. +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 55
Βεντάλια φρυδιών
Βεντάλια φρυδιών.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 52-78 57-83 62-88 67-93 72-98 79-105 87-113 96-122 106-132 117-143
Αξία Μαγ. Επ. : 70-100 75-105 80-110 85-115 90-120 97-127 105-135 114-144 124-154 135-165
Ταχ. Επ. +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 60
Βεντάλια Μαύρου Ήλιου
Βεντάλια Μαύρου Ήλιου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 55-83 60-88 65-93 70-98 75-103 82-110 90-118 99-127 109-137 120-148
Αξία Μαγ. Επ. : 83-97 88-102 93-107 98-112 103-117 110-124 118-132 127-141 137-151 148-162
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 :' - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Βεντάλια της Σωτηρίας
Βεντάλια της Σωτηρίας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
Αξία Μαγ. Επ. : 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Βεντάλια των Πουλιών
Βεντάλια των Πουλιών.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 64-96 72-104 81-113 91-123 102-134 114-146 127-159 141-173 166-198 201-233
Αξία Μαγ. Επ. : 83-99 88-104 99-111 102-120 111-130 119-140 125-150 129-158 137-175 148-198
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 70
Βεντάλια της Έκστασης
Βεντάλια της Έκστασης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
Αξία Μαγ. Επ. : 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Ταχ. Επ. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ταχ. Μαγείας : +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +17% +20% +25%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 80
Βεντάλια του Δαίμονα
Βεντάλια του Δαίμονα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Αξία Επίθεσης : 165-185 168-187 172-189 177-192 183-195 190-200 198-207 206-216 215-225 225-235
Αξία Μαγ. Επ. : 190-215 190-215 195-219 199-222 204-225 210-229 217-235 225-243 234-253 245-265
Ταχ. Επ. +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ημιάνθρωποι : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Διάβολος : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Yang Αναβάθμισης : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - 2 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 87-105
Βεντάλια Ψεύτη Δράκου
Βεντάλια Ψεύτη Δράκου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3


Ψεύτη Δράκου Mistake!Note:
Βελτίωση Αντικειμένου


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Αξία Επίθεσης : 115-173 129-181 126-184 132-190 141-199 155-213 174-232 203-261 248-306 315-373
Αξία Μαγ. Επ. : 160-240 168-248 171-251 177-257 186-266 200-280 219-299 248-328 293-373 360-440
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Τέρατα : +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Σαμάνοι < Σαμάνοι/Όπλα
Shaman.png
Προσωπικά εργαλεία
Εργαλεία
Σε άλλες γλώσσες